NIB on allekirjoittanut Kiinteistö Oy Espoon EriCan kanssa 17 vuoden lainan, jolla rahoitetaan BREEAM-sertifioidun laboratorion ja toimistorakennuksen rakentaminen sekä maan hankinta. Tarkoituksena on vauhdittaa innovointia ja kasvua Espooseen Finnoon kaupunginosaan tulevan vihreän kemianalan keskittymän kautta.

Tällä 40 miljoonan euron lainalla yhteisrahoitetaan ensimmäinen vaihe hankkeesta, jolla tuotetaan noin 3 100 neliömetriä vuokrattavaa toimistotilaa, 8 600 m2 vuokrattavaa laboratoriotilaa, 730 m2 vuokrattavaa kokous- ja ravintolatilaa. Hanke rakennetaan BREEAM-ympäristösertifikaatin mukaisesti, ja tavoitteena on saavuttaa vähintään Very Good (Erittäin hyvä) -luokitus.

Kestäviä kemikaaliratkaisuja valmistava Kemira Oyj vuokraa noin 70 % vaiheen I kokonaisalasta pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Kemiran tiloissa on noin 7 000 m2 laboratorio- ja tutkimustiloja sekä 2 200 m2 toimistotiloja.

Muissa vaiheen I vuokratiloissa on noin 2 900 m2 laboratorio- ja toimistotiloja sekä noin 730 m2 yhteistiloja ravintola- ja kokouspalveluja varten. Näitä tiloja vuokrataan muille kemianalan tutkimusyrityksille.

EriCa on Ahlström Capitalille sekä yhteystyökumppaneillemme Kirkon Eläkerahastolle ja Aktia Henkivakuutukselle pitkäaikainen investointi. Olemme iloisia, että kehitämme tätä uniikkia yritys- ja tiedekeskittymää yhdessä NIB:n, Kemiran ja sijoittajakonsortion kanssa,” sanoo Ahlström Capitalin kiinteistöjohtaja Pia Lindborg.

”On hienoa, että suunnitteluprosessi on nyt saatu päätökseen ja Kemiran uuden tutkimuskeskuksen laboratorio- ja toimistotilojen rakentaminen voidaan aloittaa vuoden 2023 alussa. Yli 50 vuotta Finnoossa toimineen Kemiran tutkimuskeskuksen toiminta jatkuu samalla alueella, kun muutamme uuteen EriCa Green Chemistry Parkiin sen valmistuttua vuonna 2025″, sanoo Kemiran kiinteistöistä vastaava johtaja Jari Tolvanen.

“Odotamme Kemiran tutkimustoiminnan siirtämisen uuteen Green Chemistry Parkiin lisäävän tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia sekä suomalaisen kemianalan ja tiedemaailman välistä yhteistyötä”, sanoo NIB:n toimitusjohtaja André Küüsvek.

Kiinteistö Oy Espoon Erican omistavat A. Ahlström Kiinteistöt Oy (40,5 %), Kirkon eläkerahasto (40,5 %) ja Aktia Henkivakuutus Oy (19 %).

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Johtavat luottokelpoisuuslaitokset Standard & Poor’s ja Moody’s ovat myöntäneet NIB:lle parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/Aaa.

Lisätietoja
Kim Krokfors, Senior Banker, +358 10 618 0517, kim.krokfors@nib.int

Arild Moen, Associated Director of Communications, +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

SHARE