Yhteistä Erican toimijoille on sitoutuminen vihreään kemiaan, jonka keskeisinä periaatteina ovat kemian prosessien, tuotteiden ja palveluiden turvallisempi, tehokkaampi ja ympäristöystävällisempi suunnittelu, valmistus ja käyttö.

EriCa Kumppanit

Kemira

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen.
Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, vedenkäsittelyyn sekä energiateollisuuteen.

Lue lisää

A. Ahlström Kiinteistöt Oy

A. Ahlström Kiinteistöt Oy hallinnoi Ahlström Capitalin kiinteistö- ja metsäomaisuutta ml. historiallinen ruukkialue Noormarkussa. Kiinteistö- ja metsäsijoitusten yhteenlaskettu arvo on noin 370 miljoonaa euroa. A. Ahlström Kiinteistöt etsii uusia sijoituskohteita, joissa on mahdollisuus luoda arvoa aktiivisen omistajuuden sekä kiinteistöjen kehitys- ja konversiohankkeiden kautta. Yhtiö sijoittaa keskeisillä paikoilla sijaitseviin toimitilakohteisiin pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Ahlström Capital on perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka sijoittaa teollisuuteen, kiinteistöihin ja metsään. Suomen suurimpiin sijoitusyhtiöihin kuuluvalla Ahlström Capitalilla on jo yli 170-vuotinen toimintahistoria.

Lue lisää

Aktia henkivakuutus Oy

Aktia Henkivakuutus on vakavarainen kotimainen henkivakuutusyhtiö, joka tarjoaa joustavia säästämisen, sijoittamisen ja palkitsemisen ratkaisuja sekä henkilöturvia kuten henkivakuutuksia, työkyvyttömyysvakuutuksia ja vakavan sairauden turvia. Aktia Henkivakuutuksella on noin 100 000 asiakasta, se työllistää noin 80 henkilöä ja yhtiön taseen loppusumma on noin 1,8 mrd euroa. Aktia Henkivakuutus noudattaa Aktia-konsernin vastuullisen sijoittamisen periaatteita sijoitustoiminnassaan.

Lue lisää

City of Espoo

Espoo is the second largest city in Finland, and together with the rest of the Helsinki Metropolitan Area, drives economic growth in Finland. The special feature of Espoo is an urban structure that relies on five different centres. Business-friendly Espoo is a great place to live, reinvent oneself, work and do business. It’s an area that produces the kind of innovations the world needs. Espoo's goal is to be an economically, socially, culturally and ecologically sustainable city.

Lue lisää

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB)Pohjoismaiden ja Baltian maiden kansainvälinen rahoituslaitos

Pohjoismaiden Investointipankin (NIB) visiona on vauras ja kestävän kehityksen mukainen Pohjoismaiden ja Baltian maiden alue. NIB rahoittaa tuottavuutta parantavia ja ympäristölle hyödyllisiä hankkeita.

Jäsenmaidensa tuottavuuden edistämiseksi NIBin rahoittamat projektit keskittyvät; tekniikkaan ja innovointiin, inhimilliseen pääomaan ja yhtäläisiin taloudellisiin mahdollisuuksiin, infrastruktuuriin, markkinoiden tehokkuuteen ja liiketoimintaympäristöön.

Ympäristöä hyödyttääkseen NIB lainoittaa projekteja, jotka tähtäävät päästöjen vähentämiseen, ennaltaehkäisyyn, resurssitehokkuuteen, edistämään puhdasta teknologiaa, ilmastonmuutoksen lieventämiseen. Pankki tarjoaa sekä yksityisen että julkisen sektorin asiakkaille pitkäaikaisia lainoja kilpailukykyisin markkinaehdoin. NIB arvioi kaikki rahoittamansa projektit kestävän kehityksen näkökulmasta.

NIB on Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan, Ruotsin, Suomen, Tanskan ja Viron yhdessä omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankilla on luotonantoa sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. NIB hankkii luotonannossaan tarvitsemansa varat kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. NIBin joukkovelkakirjalainoilla on paras mahdollinen luottokelpoisuusluokitus.

Lue lisää

Kirkon eläkerahasto

Kirkon eläkerahasto (KER) toimii Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaitoksena. KER vastaa kirkon henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. KERin sijoitusomaisuuden arvo on 1,8 mrd. euroa. Sijoitustoiminnan strategisena tavoitteena on varojen kartuttaminen tuottavasti, turvaavasti ja vastuulliset näkökohdat huomioiden. KER on sitoutunut vastuulliseen sijoitustoimintaan ja haluaa kaikessa sijoitustoiminnassaan ottaa huomioon ESG-näkökohdat eli ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat. Tavoitteena on toimia Suomessa vastuullisen sijoittamisen edelläkävijänä ja johdonmukaisesti vähentää sijoitustoiminnan hiilijalanjälkeä yli ajan.

Lue lisää

Yhteisö

Yhteisön kantajäsenet

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kemiran kilpailuetu perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Kemira keskittyy massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn.

Espoon tutkimuskeskus on ollut Kemiran tutkimus- ja kehitystoiminnan selkäranka jo kymmeniä vuosia ja EriCan myötä on sitä jatkossakin. Kemiran tavoitteena on kehittää täysin uudenlaisia biopohjaisia tuotteita ja muita uusia ratkaisuja mahdollistamaan asiakkailleen vastuullisempia ja uusiutuvia lopputuotteita.

Haluatko kuulla EriCasta lisää?

Valitse yksi tai useampi vaihtoehto niin olemme sinuun yhteydessä pian!

Vaihtoehdot

Vuokraus & yhteistyö
A. Ahlström Kiinteistöt Oy

Juha Mäkelä
juha.makela@a-ahlstrom.fi
Puh. +358 50 544 2494

Pia Lindborg
pia.lindborg@a-ahlstrom.fi
Puh. +358 50 328 8579