Tilat tukevat yhteistyötä 
ja tuottavuutta

EriCan vastuullisesti rakennettu ekosysteemi tukee kohtaamisia ja tiedon jakamista ja yhdistää eri kokoisten vihreän kemian alan yritysten tutkijat ja kaupallistajat.

EriCassa toimivat tahot kunnioittavat aidosti elonkehää ja näyttävät vastuullisuutensa tekoina puhtaamman luonnon ja ympäristön puolesta.

EriCan infrastruktuuri on optimaalinen. Ilmanlaatu, lämpöolot, valaistus, akustiikka, antimikrobisuus, siisteys, 
viihtyisyys, lepo, kuntoilu – kaiken tulee edistää terveyttä, tyytyväisyyttä 
ja iloa ja sen myötä tuottavuutta.

EriCa suunnitellaan ja rakennetaan vastuullisesti. EriCalle on saatu jo rakennusvaiheessa BREEAM Ympäristösertifikaattia, jonka vaatimusten mukaan suunnittelua tehdään.

EriCassa tilat räätälöidään käyttäjien kanssa niin, että persoonalliset 
työskentelyolot ja
-tavat tulevat huomioiduksi.

Lab as a service?

EriCassa on mahdollisuus omiin suljettuihin laboratorio-, tutkimus-, tuotekehitys- ja toimistotiloihin kuin myös yhteiskäyttöisiin ja ekonomisiin.

Vapaat tilat

Vapaata tilaa on tarjolla monipuolisesti: oma toimisto tai joustavaa toimitilaa tarpeen mukaan. Oma laboratorio tai sovittu labra viikoksi käyttöön uuden tuotteen testausta varten. Sinä päätät. Me järjestämme.

Ota yhteyttä

Tilafakta

Vaihe 1


Vaihe 1

15 000 m²


1 200 m²

vapaata toimistotilaa


1 800 m²

jaettavaa, yhteiskäyttöistä laboratoriotilaa 
– Lab as a service


n. 400 m²

monipuolinen ja viihtyisä kokouskeskus

Joustavia työskentelytiloja omaan tai yhteiskäyttöön pienille ja isoille toimijoille

Kahvila-ravintola 
CaFe EriCa

Fillariparkki

Parkkihalli

Lisäksi kaikki Finnoon monipuoliset palvelut kävelyetäisyydellä.

Vaihe 2


n. 10 000 m²

Pohjapiirustukset

Finnoo

Finnoosta tavoitellaan kestävän kaupunkirakentamisen edelläkävijää

Rakentamista ohjaavat vähäpäästöiset ja kestävät ratkaisut aina kaavoituksesta energiankäyttöön ja rakennusmateriaaleihin. Finnoon kaupunkimainen keskusta ja siellä sijaitseva EriCa kohoavat vuonna 2023 valmistuvan metroaseman ympärille.

17 000

Asukasta

1M

200

Rakennusprojektia

22 min

Helsinkiin metrolla

Talotekniikka

Kiinteistö liitetään kaukolämpöön.

Rakennuksen jäähdytys toteutetaan kaukokylmällä. Rakennukseen tulee seuraavat kaukojäähdytyssiirtimet sekä jäähdytysverkostot ja laitteineen.

Tavanomaiset kylmä- ja lämmin käyttövesi kiertojohtoineen. Lämpimän käyttöveden valmistus tapahtuu kaukolämmöllä. Rakennukseen toteutetaan sade-, jäte- ja laboratorioviemärijärjestelmät. Kalusteet ovat vakiomallisia. Altaat ja WC-istuimet ovat valkoista posliinia ja hanat pääosin yksiotemallisia. Elektronisia hanoja käytetään yleistiloissa, hanat liitetään verkkovirtaan. Laboratorioissa pääosin rosterialtaita, huonekorteissa vaaditussa laajuudessa corian tai vastaava. Ionisoidulle vedelle laboratoriohana.

Kiinteistössä on koneellinen ilmanvaihto.

Ilmastointi toteutetaan tavoitteena saavuttaa sisäilman osalta S2 sisäilmaluokan mukaisen ilman laadun.

Rakennus varustetaan ajanmukaisella rakennusautomaatiojärjestelmällä.

Kiinteistöautomaatiojärjestelmä varustetaan myös keskitetyllä pääkäyttöpaikalla (ns. kiinteistövalvomo). Rakennusautomaatiojärjestelmä koostuu kerros- ja konehuonekohtaisista DDC-pohjaisista alakeskuksista.

Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä, sprinkler-märkäjärjestelmänä pl. parkkihallin ajoramppi, joka suojataan kuivajärjestelmänä.

Kohteeseen asennetaan yleisvalaistusjärjestelmä, joka toimii yleis-, kulku- työskentelyvalaistuksena. Kohteen yleisvalaistus toteutetaan toiminnallisten vaatimusten ja tavoitteiden mukaisesti.

Valaistusjärjestelmissä käytetään LED- valaisimia. Valaisimet pyritään valitsemaan siten, että käytetään mahdollisimman paljon saman tyyppisiä valonlähteitä. Valaistuksen värilämpötila sisätiloissa on 4000K.

Valaistusohjaukset toteutetaan käsi-, liiketunnistin-, valoisuusanturi-, rakennusautomaatio-ohjauksilla ja DALI DIGIDIM järjestelmällä, jolla pyritään saavuttamaan riittävä muuntojoustavuus.

Rakennukseen suunnitellaan poistumisvalaistusjärjestelmä, joka osoittaa ja valaisee poistumistiet. Tiettyihin rakennuksen osiin asennetaan standardin SFS-EN 1838 mukainen avoimen alueen valaistus, joka varmistaa henkilön pääsyn poistumisreitille, sekä riskialttiin

työalueen valaistus, joka mahdollistaa toiminnan hallitun pysäyttämisen henkilöturvallisuutta vaarantamatta.

Kiinteistö varustetaan viranomaisten vaatimalla opaste- ja turvavalaistuksella.

Kohteessa varaudutaan ukkossuojausjärjestelmään.

Kohteeseen suunnitellaan yhdessä käyttäjän kanssa kaasuhälytysjärjestelmät valvomaan vuotoja yms.

Kulunvalvontaa, ovien lukitusta, hissien käyttöä varten kohteeseen asennetaan kulunvalvontajärjestelmä. Järjestelmän tehtävänä on tunnistaa ja rekisteröidä henkilöt, jotka kulkevat luvallisesti kiinteistöön sisään sekä estää luvattomien sisäänpääsyn.

Muuta: Kiinteistössä autopaikkoja 70 kpl ja polkupyöräpaikkoja 152.

Haluatko kuulla EriCasta lisää?

Valitse yksi tai useampi vaihtoehto niin olemme sinuun yhteydessä pian!

Vaihtoehdot

Vuokraus & yhteistyö
A. Ahlström Kiinteistöt Oy

Juha Mäkelä
juha.makela@a-ahlstrom.fi
Puh. +358 50 544 2494

Pia Lindborg
pia.lindborg@a-ahlstrom.fi
Puh. +358 50 328 8579