Spaces & services 

Spaces that encourage collaboration and productivity

EriCa’s sustainably built ecosystem supports interaction and knowledge sharing and will bring together research and commercial experts from green-chemistry companies of different sizes.

The parties operating in EriCa genuinely respect the environment and show their sustainability through actions to promote a cleaner world and nature.

EriCa has optimal infrastructure. Air quality, temperature conditions, lighting, acoustics, antimicrobial properties, cleanliness, comfort, rest and relaxation – everything must promote health, satisfaction and joy, and in turn, productivity.

EriCa is being designed and built sustainably. EriCa has achieved BREEAM environmental certification already in the construction phase and is being designed in accordance with its requirements.

The spaces in EriCa will be tailored with the input of the building’s users to take into consideration individual working conditions and routines.

Lab as a service?

EriCa offers the possibility of proprietary laboratory, research, product development and office spaces, as well as co-working and economical spaces.

Available spaces

A wide range of spaces are available: a private office or a flexible space based on specific needs. Your own laboratory or the use of a lab for a week to test a new product. You decide. We will make it happen.

Contact us

Facts about the spaces

Phase 1

15 000 m²


1 200 m²

of available office space


1 800 m²

of shared, co-working laboratory space 
– Lab as a service


Approx.

400 m²

versatile and pleasant conference centre

Flexible proprietary or co-working spaces for small and large users

Cafe-restaurant 
CaFe EriCa

Bicycle parking

Indoor car park

Plus, all of Finnoo’s diverse services are within walking distance.

Phase 2

Approx.

10 000 m²

Pohjapiirustukset

Finnoo

Finnoo aims to be a leader in sustainable urban construction

Construction is guided by low-emission and sustainable solutions – from land-use planning to energy use and construction materials. Finnoo’s city-like centre and EriCa will rise around the metro station that is scheduled for completion in 2023.

17 000

Residents

1M

200

Construction projects

22 min

to Helsinki by metro

Talotekniikka

Kiinteistö liitetään kaukolämpöön.

Rakennuksen jäähdytys toteutetaan kaukokylmällä. Rakennukseen tulee seuraavat kaukojäähdytyssiirtimet sekä jäähdytysverkostot ja laitteineen.

Tavanomaiset kylmä- ja lämmin käyttövesi kiertojohtoineen. Lämpimän käyttöveden valmistus tapahtuu kaukolämmöllä. Rakennukseen toteutetaan sade-, jäte- ja laboratorioviemärijärjestelmät. Kalusteet ovat vakiomallisia. Altaat ja WC-istuimet ovat valkoista posliinia ja hanat pääosin yksiotemallisia. Elektronisia hanoja käytetään yleistiloissa, hanat liitetään verkkovirtaan. Laboratorioissa pääosin rosterialtaita, huonekorteissa vaaditussa laajuudessa corian tai vastaava. Ionisoidulle vedelle laboratoriohana.

Kiinteistössä on koneellinen ilmanvaihto.

Ilmastointi toteutetaan tavoitteena saavuttaa sisäilman osalta S2 sisäilmaluokan mukaisen ilman laadun.

Rakennus varustetaan ajanmukaisella rakennusautomaatiojärjestelmällä.

Kiinteistöautomaatiojärjestelmä varustetaan myös keskitetyllä pääkäyttöpaikalla (ns. kiinteistövalvomo). Rakennusautomaatiojärjestelmä koostuu kerros- ja konehuonekohtaisista DDC-pohjaisista alakeskuksista.

Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä, sprinkler-märkäjärjestelmänä pl. parkkihallin ajoramppi, joka suojataan kuivajärjestelmänä.

Kohteeseen asennetaan yleisvalaistusjärjestelmä, joka toimii yleis-, kulku- työskentelyvalaistuksena. Kohteen yleisvalaistus toteutetaan toiminnallisten vaatimusten ja tavoitteiden mukaisesti.

Valaistusjärjestelmissä käytetään LED- valaisimia. Valaisimet pyritään valitsemaan siten, että käytetään mahdollisimman paljon saman tyyppisiä valonlähteitä. Valaistuksen värilämpötila sisätiloissa on 4000K.

Valaistusohjaukset toteutetaan käsi-, liiketunnistin-, valoisuusanturi-, rakennusautomaatio-ohjauksilla ja DALI DIGIDIM järjestelmällä, jolla pyritään saavuttamaan riittävä muuntojoustavuus.

Rakennukseen suunnitellaan poistumisvalaistusjärjestelmä, joka osoittaa ja valaisee poistumistiet. Tiettyihin rakennuksen osiin asennetaan standardin SFS-EN 1838 mukainen avoimen alueen valaistus, joka varmistaa henkilön pääsyn poistumisreitille, sekä riskialttiin

työalueen valaistus, joka mahdollistaa toiminnan hallitun pysäyttämisen henkilöturvallisuutta vaarantamatta.

Kiinteistö varustetaan viranomaisten vaatimalla opaste- ja turvavalaistuksella.

Kohteessa varaudutaan ukkossuojausjärjestelmään.

Kohteeseen suunnitellaan yhdessä käyttäjän kanssa kaasuhälytysjärjestelmät valvomaan vuotoja yms.

Kulunvalvontaa, ovien lukitusta, hissien käyttöä varten kohteeseen asennetaan kulunvalvontajärjestelmä. Järjestelmän tehtävänä on tunnistaa ja rekisteröidä henkilöt, jotka kulkevat luvallisesti kiinteistöön sisään sekä estää luvattomien sisäänpääsyn.

Muuta: Kiinteistössä autopaikkoja 70 kpl ja polkupyöräpaikkoja 152.

Would you like to know more about EriCa?

Select one or both options and we will be in touch with you soon!

Vaihtoehdot

Leasing & collaboration
A. Ahlström Real Estate Ltd

Juha Mäkelä
juha.makela@a-ahlstrom.fi
Tel. +358 50 544 2494

Pia Lindborg
pia.lindborg@a-ahlstrom.fi
Tel. +358 50 328 8579