Kemiran, Ahlström Capitalin, Kirkon Eläkerahaston ja Aktia Henkivakuutuksen EriCa -hanke käyntiin Espoon Finnoossa

Kemiran, Ahlström Capitalin, Kirkon Eläkerahaston ja Aktia Henkivakuutuksen rakennus- ja innovaatioinvestointi julkistettiin keväällä 2021. Nyt kaavan saatua lainvoiman EriCa Green Chemistry Park -kokonaisuuden rakentaminen käynnistyy.

Kemiran uuden tutkimuskeskuksen suunnittelu ja konseptikehitys on edennyt hyvin ja EriCa Green Chemistry Parkin rakennuslupa on jätetty sisään. Rusthollinrinteen kaava tuli lainvoimaiseksi joulukuun lopussa ja 5.1.2023 hankittiin Kemiran eläkesäätiö Neliapilan omistama maa-alue. Hanke käynnistyy maanrakennustöillä vuoden 2023 alussa.

“EriCa on Ahlström Capitalille sekä yhteystyökumppaneillemme Kirkon Eläkerahastolle ja Aktia Henkivakuutukselle pitkäaikainen investointi. Olemme iloisia, että kehitämme tätä uniikkia yritys- ja tiedekeskittymää yhdessä NIB:n, Kemiran ja koko sijoituskonsortion kanssa,” sanoo kiinteistöjohtaja Pia Lindborg A. Ahlström Kiinteistöt Oy:ltä.

Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan noin 3 100 neliömetriä vuokrattavaa toimistotilaa, 8 600 m2 vuokrattavaa laboratoriotilaa, 730 m2 vuokrattavaa kokous- ja ravintolatilaa. Hanke rakennetaan BREEAM-ympäristösertifikaatin mukaisesti, ja tavoitteena on saavuttaa vähintään Very Good (Erittäin hyvä) -luokitus. Kemira Oyj vuokraa noin 70 % vaiheen I kokonaisalasta pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Muissa ensimmäisen vaiheen vuokratiloissa on noin 2 900 m2 laboratorio- ja toimistotiloja sekä noin 730 m2 yhteistiloja ravintola- ja kokouspalveluja varten. Näitä tiloja vuokrataan muille kemianalan tutkimusyrityksille. Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) toimii Kiinteistö Oy Espoon Erican ensimmäisen vaiheen rakentamisen sekä maan hankinnan osarahoittajana.

“Hienoa, että suunnitteluprosessi on nyt saatu päätökseen ja Kemiran tutkimuskeskuksen uusien laboratorio- ja toimistotilojen rakentaminen voidaan aloittaa vuoden 2023 alussa. Kemiran tutkimuskeskus on toiminut samalla tontilla Finnoossa yli 50 vuotta ja jatkamme edelleen samalla tontilla, kun muutamme uuteen EriCa Green Chemistry Parkiin sen valmistuttua vuonna 2025”, sanoo Kemiran kiinteistöistä vastaava johtaja Jari Tolvanen.”

”Odotamme innolla EriCan valmistumista Espoon Finnooseen. Yritykset ovat usein kysyneet meiltä tällaisia laboratoriotiloja. Nyt vihdoin voimme ohjata yritykset vihreän kemian EriCaan, jossa heillä on käytössään samassa rakennuksessa toimisto-, tutkimus-, laboratorio- ja tuotekehitystilat sekä yhteisö, jossa on osaajia useilta eri kemian aloilta. EriCan vastuullinen ekosysteemi sopii hienosti Euroopan kestävimmän kaupungin tittelin useasti saaneeseen Espooseen.” Jaana Tuomi, toimitusjohtaja, Enter Espoo Oy

EriCa-hankkeen seuraavista vaiheista voit lukea lisää www.ericagcp.fi


Kemira perustaa uuden Growth Accelerator yksikön – tiimin johtajaksi on nimitetty Sampo Lahtinen

Kemira perustaa uuden Growth Accelerator yksikön, joka tukee Kemiran pitkän aikavälin kasvua valikoiduissa strategiahankkeissa. Uudella yksiköllä on kaksi päätavoitetta: uusien ja ainutlaatuisten biomateriaalien kaupallistamisen vauhdittaminen Kemiran nykyisillä markkina-alueilla ja liiketoimintamahdollisuuksien luominen uusilla markkinoilla sekä Kemiran nykyisille että uusille tuotteille.

Kemiran strategia tähtää pitkän aikavälin kasvuun vastuullisuuden kautta. Kemira haluaa olla johtava vastuullisten kemikaaliratkaisujen tarjoaja. Lisäksi tavoitteeksi on asetettu kasvattaa biopohjaisista tuotteista tuleva liikevaihto yli 500 miljoonaan euroon vuoteen 2030 mennessä. Uuden yksikön perustaminen on konkreettinen edistysaskel, joka auttaa Kemiraa strategian toteuttamisessa.

Lue lisää