EriCan peruskivi muurattiin lokakuussa

Espoon Finnoon kaupunginosaan nousevan vihreän kemianalan huippuosaajien ja -yritysten tiedekeskittymä EriCan työmaalla muurattiin peruskivi tiistaina 3.10.2023. Hankkeen on tarkoitus valmistua syksyllä 2025, jolloin tiloihin muuttaa myös Kemiran tutkimuskeskus, joka on toiminut alueella vuodesta 1972.

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä toi tilaisuuteen Espoon kaupungin tervehdyksen ja laski ensimmäiset kauhalliset muurauslaastia yhdessä Kemiran toimitusjohtaja Petri Castrénin, A. Ahlströmin toimitusjohtaja Lasse Heinosen ja NIB:n toimitusjohtaja André Küüsvekin kanssa.

”Espoon tutkimuskeskus on sijainnut Finnoossa jo yli 50 vuotta ja on Kemiran tutkimus- ja kehitystoiminnan merkittävä tukijalka nyt ja tulevaisuudessa. Tämä hanke on meille merkittävä strateginen investointi ja on hienoa, että rakennustyöt on nyt saatu käyntiin.” sanoo Kemiran väliaikainen toimitusjohtaja Petri Castrén.

”Olemme iloisia että tämän ainutlaatuisen yritys- ja tiedekeskittymän rakentaminen on aloitettu. Yhdessä Kemiran ja yhteistyökumppaneidemme kanssa voimme luoda parempaa maailmaa tuleville sukupolville”, sanoo A. Ahlströmin toimitusjohtaja Lasse Heinonen.

Peruskiveen muurattiin lieriö, joka sisältää peruskirjan lisäksi Erican piirustukset ja päivän sanomalehtiä sekä hankkeessa mukana olevien Kemiran Oyj:n, A. Ahlström Oy:n, Kirkon Eläkerahaston, Aktia Henkivakuutuksen ja NIB:n viimeisimmät vuosikertomukset, Kemiran henkilöstön viestin tulevaisuuden henkilöstölle, Ahlströmin Identity Booklet -kirjan, koeputken ja tutkimuspipetin, Euro-kolikoita sekä luonnollisesti - EriCan This is love t-paidan.


NIB rahoittaa kemianalan tutkimus- ja kehityskeskittymän rakentamista Finnooseen

NIB on allekirjoittanut Kiinteistö Oy Espoon EriCan kanssa 17 vuoden lainan, jolla rahoitetaan BREEAM-sertifioidun laboratorion ja toimistorakennuksen rakentaminen sekä maan hankinta. Tarkoituksena on vauhdittaa innovointia ja kasvua Espooseen Finnoon kaupunginosaan tulevan vihreän kemianalan keskittymän kautta.

Tällä 40 miljoonan euron lainalla yhteisrahoitetaan ensimmäinen vaihe hankkeesta, jolla tuotetaan noin 3 100 neliömetriä vuokrattavaa toimistotilaa, 8 600 m2 vuokrattavaa laboratoriotilaa, 730 m2 vuokrattavaa kokous- ja ravintolatilaa. Hanke rakennetaan BREEAM-ympäristösertifikaatin mukaisesti, ja tavoitteena on saavuttaa vähintään Very Good (Erittäin hyvä) -luokitus.

Kestäviä kemikaaliratkaisuja valmistava Kemira Oyj vuokraa noin 70 % vaiheen I kokonaisalasta pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Kemiran tiloissa on noin 7 000 m2 laboratorio- ja tutkimustiloja sekä 2 200 m2 toimistotiloja.

Muissa vaiheen I vuokratiloissa on noin 2 900 m2 laboratorio- ja toimistotiloja sekä noin 730 m2 yhteistiloja ravintola- ja kokouspalveluja varten. Näitä tiloja vuokrataan muille kemianalan tutkimusyrityksille.

EriCa on Ahlström Capitalille sekä yhteystyökumppaneillemme Kirkon Eläkerahastolle ja Aktia Henkivakuutukselle pitkäaikainen investointi. Olemme iloisia, että kehitämme tätä uniikkia yritys- ja tiedekeskittymää yhdessä NIB:n, Kemiran ja sijoittajakonsortion kanssa,” sanoo Ahlström Capitalin kiinteistöjohtaja Pia Lindborg.

”On hienoa, että suunnitteluprosessi on nyt saatu päätökseen ja Kemiran uuden tutkimuskeskuksen laboratorio- ja toimistotilojen rakentaminen voidaan aloittaa vuoden 2023 alussa. Yli 50 vuotta Finnoossa toimineen Kemiran tutkimuskeskuksen toiminta jatkuu samalla alueella, kun muutamme uuteen EriCa Green Chemistry Parkiin sen valmistuttua vuonna 2025″, sanoo Kemiran kiinteistöistä vastaava johtaja Jari Tolvanen.

“Odotamme Kemiran tutkimustoiminnan siirtämisen uuteen Green Chemistry Parkiin lisäävän tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia sekä suomalaisen kemianalan ja tiedemaailman välistä yhteistyötä”, sanoo NIB:n toimitusjohtaja André Küüsvek.

Kiinteistö Oy Espoon Erican omistavat A. Ahlström Kiinteistöt Oy (40,5 %), Kirkon eläkerahasto (40,5 %) ja Aktia Henkivakuutus Oy (19 %).

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Johtavat luottokelpoisuuslaitokset Standard & Poor’s ja Moody’s ovat myöntäneet NIB:lle parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/Aaa.

Lisätietoja
Kim Krokfors, Senior Banker, +358 10 618 0517, kim.krokfors@nib.int

Arild Moen, Associated Director of Communications, +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int